Nazorg

Nazorg

Nazorg in boekvorm of via een online dossier, nadat wij de uitvaart met u hebben geregeld.

Onze zorg na de uitvaart


Wij realiseren ons dat ook de tijd na de uitvaart voor veel mensen moeilijk is. Zowel op emotioneel als op praktisch en financieel gebied kan er een hoop op u afkomen. Daarom bieden wij nabestaanden nazorg aan, zowel telefonisch, in persoonlijk contact, als op onze website, om u ook in de periode na de uitvaart ondersteuning te kunnen verlenen.


Op de dag van de uitvaart ontvangt u twee boekjes van Zorgna die u tot steun kunnen zijn op praktisch en emotioneel vlak. Daarnaast nemen we enkele weken na de uitvaart contact met u op om te informeren hoe het gaat en te kijken of eventuele extra hulp nodig is. Mogelijk vindt u het prettig met onze nazorgmedewerker na te praten over het overlijden, de uitvaart en de veranderde situatie. Maar misschien heeft u vooral vragen van praktische aard. Indien gewenst kunnen wij u doorverwijzen naar derden.


Op onze website onder het kopje ‘links’ vindt u verwijzingen naar derden, o.a. naar boedelontruimers, notarissen en links naar de verschillende banken en hun regels.


Indien u meer wilt weten over rouw en rouwverwerking kunt u onder andere terecht op de websites www.rouw.nl, www.landelijksteunpuntrouw.nl en www.in-de-wolken.nl. Op deze sites vindt u ook verwijzingen naar rouwbegeleiding en kunt u boeken direct kopen dan wel een literatuurlijst vinden.


Ook over rouw bij kinderen is er inmiddels veel verschenen. Zowel boeken met informatie over hoe kinderen rouwen en hoe je hen kunt begeleiden, als werkboeken waar kinderen, onder begeleiding, zelf mee aan de slag kunnen.


Verder willen wij u graag wijzen op de Stichting Jonge Helden, www.jongehelden.nl. Zij bieden ondersteuning aan kinderen en jongeren die te maken krijgen met een ingrijpend verlies, o.a. door voorlichting en projecten op scholen. Daarnaast hebben zij een uitgebreide website waar kinderen en jongeren terecht kunnen voor informatie en het delen van ervaringen en herinneringen. De stichting heeft aparte pagina’s voor de mensen om deze kinderen heen: ouders, familieleden, buren, leerkrachten, met informatie hoe je zo’n jonge held in je omgeving het beste kunt bijstaan.