Multicultureel

Multicultureel uitvaartcentrum Zuidoost


Het multifunctionele afscheidshuis Amsterdam-Zuidoost is een plek voor uitvaarten voor iedereen, ongeacht cultuur, religie of achtergrond.


Uitvaarten voor alle bevolkingsgroepen


Amsterdam is bij uitstek de stad waar mensen met de meest uiteenlopende culturele achtergronden samenleven. De grote culturele diversiteit van onze hoofdstad brengt met zich mee dat wij te maken hebben met clientèle van de meest uiteenlopende etnische, culturele en religieuze achtergronden.


De stad telt ongeveer 175 verschillende nationaliteiten. Al deze bevolkingsgroepen hebben voor uitvaarten hun eigen rituelen en gebruiken. Moslims worden bijvoorbeeld altijd begraven en Hindoes meestal gecremeerd. Moslims worden na bewassing in doeken gewikkeld, Hindoes worden in hun mooiste kleren in de kist gelegd. Ghanezen trekken voor een uitvaart traditionele kleding aan met prachtig gekleurde stoffen. Surinaamse families zingen veel liederen bij een afscheid en lopen achter elkaar meerdere keren om de kist heen. Zo zijn er vele gebruiken en uitingen van emoties die ons westerlingen vreemd waren, maar waar wij ons goed in hebben verdiept. Wij hebben inmiddels dan ook ruime ervaring in het regelen van dergelijke uitvaarten.

Multicultureel