Maatwerk

Persoonlijk

Het regelen van de uitvaart: de keuze is aan u – alle persoonlijke en rituele wensen worden vervuld


De eerste stap is dat wij met u een afspraak maken om de uitvaart te bespreken; dat kan zowel bij ons op kantoor, als in uw eigen omgeving. Ons uitgangspunt is dat de uitvaart zoveel mogelijk in de geest van de overledene, en dus passend bij haar of hem, plaatsvindt – en met wie kunnen wij dat doel beter tot stand brengen dan met u, de nabestaande. Die bespreking is dus van groot belang voor het uiteindelijke verloop van de uitvaart omdat er veel beslissingen moeten worden genomen. Wij zullen u helpen met het maken van die keuzes, door u goed en uitgebreid te informeren over de mogelijkheden die er zijn. Ook over dingen waar u in de hectiek van een overlijden misschien niet direct denkt.


Wist u bijvoorbeeld dat het in veel gevallen mogelijk is om een overledene thuis op te baren – zodat in de vertrouwde omgeving afscheid kan worden genomen. Indien u ervoor kiest om de opbaring in een uitvaartcentrum te laten plaatsvinden, zorgen wij ervoor dat de overledene daar naar wordt overgebracht. Vervolgens bepalen we met u de bezoektijden. Ook de verzorging van de overledene wordt in overleg met u geregeld. Familieleden kunnen bijvoorbeeld helpen bij deze verzorging, als zij dat wensen. In geval van overlijden in een ziekenhuis of verpleeghuis is het meestal het verplegend personeel dat de verzorging van de overledene uitvoert – maar ook van die standaardregel kan worden afgeweken.


Die zaken worden uitgebreid met u besproken – net als alle andere onderdelen van de begrafenis of crematie, zoals de keuze voor een kist en het crematorium of de begraafplaats waar de uitvaart moet plaatsvinden. Is het de bedoeling dat er een kerkdienst of een andere vorm van herdenking wordt gehouden? Wat voor tekst komt er op de rouwbrief en de eventuele advertentie in een dagblad? Welke rouwauto’s komen er en hoeveel? Geeft u er de voorkeur aan dat wij bloemen voor u verzorgen; en nog veel meer. Aan het einde van deze bespreking hebben wij, in nauwe samenwerking met u, uiteindelijk een complete uitvaart op papier gezet. Wij kunnen voor u op dat moment een gespecificeerde kostenopgave maken, zodat ook op dat gebied helderheid ontstaat.


Vervolgens gaan wij alles regelen dat praktisch geregeld moet worden. De afspraken over de diensten in een kerk, uitvaartcentrum of op een andere plek, verzorgen van de aangifte van overlijden bij de burgerlijke stand en al die andere zaken die geregeld moeten worden. Alles stemmen wij op elkaar af en zo zorgen wij ervoor dat onze gezamenlijke papieren plannen worden omgezet in een uitvaart die perfect en zonder stoornissen verloopt. Kortom: in het persoonlijke afscheid van uw dierbare, zoals u het voor ogen heeft. Een regeling met maatwerk.