Uitvaart

voor

kinderen

Uitvaart voor kinderen

Uitvaart voor kinderen


Misschien is het wel een van de meest onbegrijpelijke gebeurtenissen in een mensenleven: het overlijden van een kind. Wie de jeugd heeft, heeft de toekomst – zo zou het moeten zijn… Maar helaas lopen de dingen soms anders. Als die toekomst ineens bruusk wordt weggeslagen door een voortijdig overlijden of het dood geboren worden van het kind, slaat dat een enorm gat voor de ouders en familie. Een goed afscheid en een waardige uitvaart voor hun kind kunnen er voor zorgen dat het rouwproces goed op gang komt; en de achterblijvers een vorm vinden om met dit grote verlies om te gaan en het leven weer op te pakken.


Juist omdat het overlijden van een kind zo’n onnatuurlijke en ingrijpende gebeurtenis is, is het belangrijk dat u zich goed laat adviseren over de uitvaart. U bent hiervoor bij ons aan het juiste adres. Gedurende de ruim vier decennia van ons bestaan hebben wij veel uitvaarten van (veelal te vroeg geboren) kindjes verzorgd – niet in de laatste plaats doordat wij regelmatig worden aanbevolen door verpleegkundigen en artsen uit diverse ziekenhuizen. De vertrouwensband die met hen is ontstaan heeft daar ongetwijfeld veel mee te maken.

Wij hebben ondervonden dat de verzorging van een uitvaart voor kinderen een wezenlijk andere manier van werken met zich meebrengt; het contact en de samenwerking met de ouders is vaak nog intensiever dan met andere nabestaanden. In nauwe samenwerking met u zullen wij de uitvaart vorm geven – waarbij alle ruimte is voor persoonlijke inbreng en wensen. Vervolgens zullen wij alles tot in de kleinste details perfect regelen. Ons doel daarbij is om u bij te staan in een emotioneel zware tijd, en u zoveel mogelijk logistieke zaken uit handen te nemen. U heeft immers al genoeg aan uw hoofd.